Search form

2 Corintonam 9:13

13Atumka yuuminau kuik akuptukmau asar, Cristonam uwemratin chichaman miatrusarang umirinawai tusar nekarmawartinuitai. Tura asar: Nekas Yuska juuntapita tiartinuitai. Tura atumi kuikiari surimtsuk susamu asar, niisha Yusen maaketai tiartinuitai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index