Search form

2 Corintonam 9:4

4Tura wi ukunam Macedonianmaya Cristonu ainaujai atumin jeakrin, atum kuik irumratin umitsuk pujakrumka natsaartinuitrume. Tura ii atum pachisar: Kuik irumratniun umisari, tinu asar, iisha nunisrik natsaartinuitji.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index