Search form

2 Pedro 1:16

Cristo kakarmarin wainkamiaji timauri

16Ii Apuri Jesucristo kakarmari, tura ni wantinkamuri pachisar atumin etserkamiaji nu chichamka aints ainau nangkamiar etseriarmiana nuchauyayi. Antsu ni paaniuri tura ni kakarmarisha ii jiijaisha wainkau asar iisha ujakmiajrume.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index