Search form

2 Timoteo 2:5

5Tura nakurakur nekapnaiyamu nintimrata. Nekapnaiyakrum pujakrumka, tu nakurustaram tinamaitiat, aints miatrusang umitsuk pujamtaikia, chikich aints ainausha niincha: Pengker nakurusume tichartinuitai. Iincha nunisang Yus umirtsuk pujakrinkia, Yuska: Pengker umirtukume turamchatnuitji.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index