Search form

Colosasnum 1:16

16Cristo mash ainia nuna najanau asa, nayaimpinam aa nuna mash, tura nungkanam aa nunasha mash najanamiayi. Tura ii wainji tura ii waintsuji nunasha mash najanamiayi. Tura Yuse awemamuri ainausha mash, tura nuna apurisha mash, tura junia apu ainausha mash Criston umirkarti tusar najanamu ainawai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index