Search form

Colosasnum 1:6

6Yusnum uwemratin chichaman mash nungkanmaya ainau antukarmia nunisrumek atumsha antuku asaram, tura Yus miatrusrumek umirkau asaram, Yuse anengkratairi pachisrum: Nekas tu awapi tusaram nekaamiarume. Tura asakrumin nu chicham árak nereawa nunisang mash nungkanam yujaawai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index