Search form

Colosasnum 2:8

8Yatsur ainautiram aneartaram. Aints ainau waitrinak anangkartutai chichaman etserinak nangkamiar chichainau asar, ii yaanchuik juuntri tinu armia nu antuktaram tusar, junia aints ainau nekatirin nuitaminak pujuinamtaisha, Cristo nu chichamka antuktaram tichau asamtai, anangkruwai tusaram, tura Cristo umirtan inaisai tusaram aneartaram.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index