Search form

Colosasnum 4:6

6Atumka chikich ainaujai chichaakrumsha tuke antuujamin chichastaram. Tura aints ainau atumin ininminamtaisha, warinak titaj tu nintimsaram nekasrum pengker aimkatnuitrume.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index