Search form

Efesonam 3:5

5Yaanchuikia aints kichkisha nu chichamnaka nekaacharmiayi. Antsu yamaikia Yuska ni Wakanin akupturmaku asa, Cristo akuptukmau ainautincha, tura chikich Yuse chichame etserin ainauncha, Criston pachisar etserkarti tusa, nu chichamnaka nekamtikramamiaji.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index