Search form

Efesonam 4:29

29Atum chichaakrumsha, chicham nakitamuka chichakairap. Antsu chikich aints ainaun pengker awajsamin aa nuke chichaktaram. Tura antujamniau chichau asaram, chikich ainausha miatrusarang Criston umirkarat tusaram, chicham pengker aa nuke chichastaram.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index