Search form

Efesonam 6:9

9Tura inakratin ainautirmincha tajarme: Atumsha Cristonu asaram, atumi inatiringkia yaishi yaintsuk asataram. Nusha nintimrataram: Cristo nayaimpinam puja nusha atumka umirkatnuitrume. Tura atumi inatirisha nunisarang niincha umirkartinuitai. Tura Cristoka mash ainia nuna inau asa, mash aints ainautin metek inatmaji.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index