Search form

Gálatas 4:17

17Chikich aints ainau atum pujamunam jear anangkraminak: Iisha atum yaingtasar wakeraji turaminayat, nunaka nekasar atumin yainmakartaska turaminatsui. Antsu wína pachitsar: Nuna chichame antutsuk asataram, antsu ii chichameng antuktaram tusar, atumnaka tu nintiminawai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index