Search form

Hebreos 13:17

17Yusnau ainau juuntri umirkataram. Nuka: Nekasrum Yus pengker umirkataram tusar, atumin waitminak pujuinawai. Nuka Yusnau asaramtai, ni chichamengka umirkataram. Atum pengker umirmaka, nusha warasar atumin pengker waitmakartinuitai. Antsu ni umirat nakitamka, nuka wake mesekar pujusartinuitai. Tu pujuinakka ¿atumin itiurak yainmakarti?

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index