Search form

Hebreos 5:12

12Atumka Yuse chichame mash untsuri musach antuku asaram, chikich ainau nuiniartinuitrume. Turayatrum nu nangkamtaik chicham yumtichu kakarmachu jukitin aa nunaka ataksha nuiturat tusaram yuumarme. Tura asaram uchi kuwirchia tumawaitrume. Kuwirach yutan yuwatatkama yumatau asa muntsunak muntsuyi.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index