Search form

Santiago 2:12

12Tura asamtai atum chichaakrum tura takakmakrum pujakrumsha, tuke Cristo angkan pujustinun suramsatata nu nintimsaram: Winaka jiiruapi tusaram, wisha ni chichamen miatrusnak umirkatasan wakerajai, tu nintimsaram pujustaram.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index