Search form

Santiago 2:5

5Aneetir yatsur ainautiram umaarutirmesha antuktaram: Yus kuikiartichu ainauncha umirtuktaram tusa, nekas pengker awajsatas wakerawai. Tura wína uchir asaram, tura wína aneetir asaram, wína pujutirun pengker pujusmintrum wini winitaram. Tura nayaimpinam jearmeka: Atum chikich aints inarmintrum tusa Yuska wakerawai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index