Search form

Juan 16:17

Wake mesekrum pujayatrumek ukunam warastinuitrume timiauri

17Jesús turammatai ni nuiniatiri ainauti mai nuwamtak chicharnaiyakur:

—¿Ju chichamsha warimpita? Wína Apaachirun wetin asamtai, jumchik arusrumka winaka waitkashtatrume. Nunia ukunam jumchik arusrum ataksha waitkatatrume ta nusha ¿warukang tawa?

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index