Search form

Juan 2:1-2

Jesús nuwa nuwatmaunum wemauri

1-2Kampatam kinta nangkamaramtai, Galilea nungkanam Caná yaktanam nuwa nuwatmau fiesta amiayi. Turamtai Jesúsnasha, tura ni nuiniatiri ainautincha untsurmakaru asaramtai, iisha nuni wemiaji. Tura Jesúsa nukurisha nuni pujumiayi. 3Tura umuti vino tutai amukamtai, nukuri Jesúsan chicharak:

—Vinoka mash amukayi, —timiayi.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index