Search form

Juan 3:31

Yakiya taramia nu pachisar etserkamuri

31Nunia ataksha Juan chichaak:

Yakíya taramia nuka mash nangkamakuitai. Tura nungkanmaya ainautikia ju nungkanmaya asar, ju nungkanam aa nuke pachisar chichaaji. Antsu nayaimpinmaya taramia nuka mash ainia nuna nangkamakuitai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index