Search form

Juan 6:11

11Mash iruntraramtai, Jesús pangkan takus, Yusen maaketai tusa, ni nuiniatiri ainautin suramsamtai, iisha nuni pujuinau mash susarmiaji. Tura namaknasha pachitsuk yuwarti tusar susarmiaji.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index