Search form

Lucas 12:48

48Antsu chikich inatiri ni apuri timiaurincha antukchau asa, napchau takakmak pujaksha iwiaaku pujus jumchik wait wajaktinuitai. Yus aints ainaun nukap susau asa ataksha: ¿Nusha itiurkamame? tusa ukunam iniastinuitai. Tura ni uchiri ainaun ni nekamtairin nukap susau asa ataksha: ¿Nusha itiurkamame? tusa nunisang ukunam iniastinuitai,” Jesús timiayi.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index