Search form

Lucas 13:33

33Turayat Yuse chichamen etserin ainaun chikich nungkanmaka maacharmiayi, antsu tuke Jerusalénnumak maawarmiayi. Winasha nunisarang Jerusalénnum mantuwartin asaramtai, jumchik kinta arusan nuni jeatatjai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index