Search form

Lucas 17:7

Yuse inatiri ainaun pachis etserkamuri

7Nunia Jesús ataksha chicharak:

“Atumi inatiri waaka ainaujai nungkan tsaiinak wekaa wekaaka, tura chikich inati waakan wainuka ni takatrin umisar jeanam taaramtai, ¿atumi inatiri chicharkuram: ‘Winita, tura keemsam yuwita’ timinkitrum?

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index