Search form

Lucas 23:5

5Tamaitiat nuna nangkamasarang kakarar chicharinak:

—Antsu juka mash judío nungkanmaya ainaun nuiniak: Atumka apu umirtsuk asataram tusa tsanumnuyayi. Yanchuk Galilea nungkanam nangkama tsanu tsanumka junisha tamayi, —tiarmiayi.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index