Search form

Lucas 5:30

30Turinamtai fariseo ainausha, tura Moisésa chichame nuikiartin ainausha Jesúsa nuiniatiri ainaun iniinak:

—Maj ¿waruka atumsha kuikian juu ainaujaisha tura chikich tunaarintin ainaujaisha iruntrarmesha yuwarme? ¿Tura waruka niijai iruntrarmesha amutisha amarme? —tiarmiayi.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index