Search form

Marcos 13:11

11Tura atumin achirmakar, apu pujamunam jeetaminamtai shamkairap. Tura chichastin jeatsaing ¿warinak titaj? tuuka nintimsairap. Tura chichastin amatai, Yus atumin chichamtikramkatnuitrume. Tura atumek nintimsarmeka chichakchatnuitrume, antsu Yuse Wakani atumin chichamtikramkatata nuke chichaktinuitrume.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index