Search form

Marcos 16:17

17Tura wína nekasampita turutinauka Yuse kakarmarijai inakmamuncha turuwartinuitai. Tura wi akupkamu asar, wína naarun pachisar, iwianch ainaun jiikiar akupkartinuitai. Tura chikich aintsu chichamen nekachu ainayat, niish niish chichasartinuitai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index