Search form

Mateo 2:11

11Tura jean wainkar nuni wayaawar, uchi nukuri Maríjai pujuinaun wainkarmiayi. Tura wainkar tikishmatrar:

—Ameka apu atatme, —tiarmiayi. Tura kichik kichik ni kajurin urakar, ni kajurinia kurin, tura keematai kungkurman, nunia shirikpin mirra tutain uchin susarmiayi.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index