Search form

Mateo 21:27

27Tura Jesúsan aiinak:

—¿Juan aints ainau imaita tusasha yáki akupkaya? tusarsha iikia nekatsji, —tiarmiayi.

Tinamtai Jesús aimiak:

—Ayu, tu tau asakrumin, yáki wina akuptukia tusancha, wisha nunisnak atumnasha ujakchatatjarme, —timiayi.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index