Search form

Mateo 23:24

24Atum chikich aints ainausha nuiniayatrumek, Yuse chichamen nintimtichu asaram wainmichua tumawaitrume. Tura asaram atumi umutiri teté tuupich engketu wainkuram, nuna umurai tusaram japrume. Antsu kamiyu nekas juun wainiatrumek, nuka kujarua tumawaitrume.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index