Search form

Mateo 26:69

Pedro: Jesúsnaka wainchajai timiauri

(Marc. 14.66-72; Luc. 22.56-62; Juan 18.15-18, 25-27)

69Jesúsan awatinamtai, Pedroka aanum wajai, nuwa sacerdote inatiri amia nu tari Pedron wainak chicharak:

—Amesha Galileanmaya aints Jesús naartinjai wekainuyame nuwaapitme, —timiayi.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index