Search form

Mateo 6:24

Apu jimiar tenap umirkashtinuitai timiauri

(Luc. 16.13)

24Nunia Jesús ataksha nuiniak: “Apu jimiar metek nintimtsuk pujuinaunka aints kichkisha umirkartatkama tujintinawai. Antsu kichnaka nakitak, kichan aneetnuitai. Tura kichkin umirak kichnaka pachischatnuitai. Tura asamtai atumka warinchu ainau aneakrumka, aya nuke aneetaram. Tura Yus aneakrumka, aya Yusek aneetaram. Antsu mai aneakrumka nuka yumtinuitai,” Jesús timiayi.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index