Search form

Mateo 6:34

34Tura asamtai kinta tsawaatsaing eemkaram: ¿Kashin wi warukatjak? tuuka nintimtsuk asataram. Kashin yumtin atin wainiatrum, yamaikikia nintimtsuk pujustaram. Chikich kinta yumtin amataikia, Yuska winaka waitui, tu nintimsaram pujustaram,” Jesús timiayi.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index