Search form

Mateo 7:3

3Tura chikich aints tunaun jumchik takau asamtai, atumka tunau nukap takautiatrumsha ¿waruka nu aintcha tunaawaitai tarume? Tunau pachisrum chichaakrumka, aints ni jiin tsetsee juun engketu wainiat, nunaka waintsuk chikich aintsu jiin tsetseen tuupchin engketun wainak, nuna jiij pujurua tumawaitrume.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index