Search form

Filiposnum 2:15

15Nu turakrumka pengké tunaarinchau pujau asaram, chikich ainau atumniaka wiasmatramtsuk pujusartinuitai. Tura asaram Yuse uchiri atinuitrume. Tura tunau ainaujai pachinkaram pujayatrumek, nekasrum tunaarinchau pujau asaram, yaa teenam tsantinawa nunisrumek

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index