Search form

Apocalipsis 11:11

11Antsu kampatam kinta nunia japchiri nangkamaramtai, Yus nu mai jakaru wakanin ataksha engketamu asar, jakamunmaya nantakiar iwiaaku wajasaramtai, aints ainau nuna wainkar nukap shamkarun wainkamjai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index