Search form

Apocalipsis 19:18

18Apu ainau namangkesha,

tura suntara apuri namangkesha,

tura mangkartin ainau namangkesha,

tura kawai ainau namangkesha,

tura kawainum keemsaru namangkesha yuwamnuram kaunkataram.

Jakaru ainau namangkesha,

tura inatichu ainau namangkesha,

tura inati ainau namangkesha,

tura mianchau ainau namangkesha,

tura apu ainau namangkesha

mash yuwitaram,” tusa untsuaun antukmajai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index