Search form

Apocalipsis 9:20

20Tura waininayat nu wait wajamunam jakacharu ainau ni tunaarin inaitsuk, tuke tunau takainaun wainkamjai. Tura iwianch ainaun tuke ameketme juuntam tinaun antukmajai. Tura ni yusri ainau kuri najanamusha, tura kuik najanamusha, tura jiru najanamusha, tura kaya najanamusha, tura numi najanamusha, wainmatnasha wainminachu, tura antutnasha antinachu, tura wekaatancha wekainachu waininayat tuke inaitsuk: Ameketme Yusem tinaun antukmajai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index