Search form

Romanam 10:15

15¿Tura aints akupinachmaka itiur ningki nintimsarsha Cristo chichamencha etserkarting? Tura ni chichame etserin ainaun pachis tu aarmawaitai: “Aints uwemratin chichaman etserki weenauka, pengker chichaman etserin asar nekasar pengker ainawai.”

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index