Search form

Romanam 12:8

8Tura: Chikich ainau wína miatrusarang umirtukarat tusaram kakamtikrataram, Yus turamataikia, ni wakera nunisrik chikich ainausha kakamtikratnuitji. Tura chikich ainau yuumamuri susataram, Yus turamataikia, wína pengker awajtusarat, tuuka nintimtsuk, yuuminak pujuinau ni yuumamurisha tuke susatnuitji. Tura Yus chikich ainau wainin ata turamataikia, wikia apuitjai, tuuka nintimtsuk, antsu Yus wakera nunisrik chikich ainausha wainkartinuitji. Tura Yus: Wait wajainau yaingtaram, turamataikia, iikia pengker nintimsar wait wajainausha yaingtinuitji.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index