Search form

Romanam 15:31

31Tura Yus seakrum: Judea nungkanam wekaaksha, Cristo umirkacharu ainamunam Yus uwemtikrati tusaram seatritaram. Tura Jerusalénnumia Cristonu ainau yuuminak pujuinausha kuikian pengker nintimsar jukiarat tusaram Yus seataram.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index