Search form

Romanam 6:14

14Tura asaram nangkamrum nintimsaram: Moisésa chichamen umirkau asan, tunau nepetkawaitjai tichamnawaitrume. Antsu Yus atumin wait anentramrau asamtai, yamaikia atumka tunauka nepetkatnuitrume.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index