Search form

Romanam 6:6-7

6-7Aints jakauka tunaunaka nintimtsui. Tura ni wakeramurincha najantsui. Iisha nusha nekaji. Tura Criston numi winangmanum maawarmau asa, Cristonu ainautikia yaanchuik pasé nintimtainka mengkatramkamiaji. Tura Cristo jarutramak, ii tunaurin japrutmau asamtai ¿itiur tunau inatiria nunisriksha pujustajik? 8Yamaikia Cristo jaka nantaknua nunisrik nintimu asar, nijai metek tuke pujustinuapitji, tu nintimji.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index