Search form

Romanam 8:30

30Tura Yus nu nangkamtaik: Wína uchir atinuitrume tinu asa iin eatmakmiaji. Tura nekasrum tunaarinchawa nunisrumek ataram tusa, ii tunaarincha sakturmarmiaji. Tura wína uchir asaram, tuke wijai nayaimpinam pujusmintrum turammiaji.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index