Search form

Tito 2:5

5Tura waurtsuk pengker nintimin ataram. Tura atumi jeen pujuinauka pengker wainkataram. Tura chikich ainausha wait anentrataram. Tura aishrumsha umirin ataram tusam ujakarta. Nuwa tu pujuinamtaikia, chikich aints ainausha Yuse chichamen pachisarka: Paseetai tichartinuitai.

Yuse chichame aarmauri; Yaanchuik, Chicham; Yamaram Chicham

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index