Search form

Korɛnt eyŋ e lɛl krɛkrɛ 5:1

Nyamel ab ɛm eci nfaci ɛdŋn

1Wɛl am iri usu a fɛŋ ekʼↄny ecʼaraŋn a, nfaci ij owi nyam in anŋ, ɛtŋ low ikŋ a, in el low ŋuŋ kↄ kↄ kↄ eke Nyam any uwm ɛsɛl ecʼaraŋn bↄbↄ yɛji in anm. Ɔny ɛm ecʼɛgŋ nyam in am ɛrum ow ɛs ɛy ab.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index