Search form

Korɛnt eyŋ e lɛl yony ɛm 12:1

Pↄl sos ɛm am iŋn eke li kʼij Krist eci gbre

1Kↄ ow it eke mi kʼij nɛny ee? Ow kʼow elm im low kaka. Gbɛkↄ mʼam mʼow mi dad ów eke Ɛs Kↄtↄkↄ yɛgmʼm mʼɛkn lele ow eke nʼↄny lʼok ↄkm ab ab e low.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index