Search form

Korɛnt eyŋ e lɛl yony ɛm 12:21

21Ɛmɛny low nyam ecʼerŋn yɛji am ↄnym: ɛm ecʼow ab ɛm, oglog ke Nyam kókʼm ɛ́s ↄny ecʼany af. Mʼam uru eke mi kʼikŋ ↄŋn ↄny ɛm ecʼagŋ nↄnↄ eke abu anŋ ɛm am kok lɛgŋ sig ɛm e sikpl a eci. Tasi ɛm a, yɛfɛnyna yɛji -li kʼɛwlm -li ki lɛrm Nyam. -Nʼam ir ɛb eke ↄ́ↄm ɛl -lʼaylmn, -nʼam ij nfaci ɛtŋ -nʼam ɛbirir marɛm marɛm.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index