Search form

Korɛnt eyŋ e lɛl yony ɛm 12:7

7Ów a eke Ɛs Kↄtↄkↄ yɛgmʼm mʼɛkn a agb nↄnↄ. Gbɛkↄ lʼerurm eke mi kʼij nɛny na eci. Ow sosiɛm lʼoc ɛbm ɛkn nyam lʼɛluʼm sos ɛm, bʼijrʼm gbre ɛsɛ mirŋ eke bʼub es anŋ ɛgŋ sos ɛm ab af. Ɛtŋ ow anŋ ɛsɛ Satan ecʼɛrm ɛs nyam eke wɛl ↄŋ eke kʼↄrʼm ke ɛ́dŋnʼm nɛny ij af.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index