Search form

Korɛnt eyŋ e lɛl yony ɛm 3:18

18Ɛy fɛŋ ecʼany a gbɛ gbad anm buburm es, ɛtŋ Ɛs Kↄtↄkↄ ecʼanygbɛl a am ↄŋʼn li jɛjn ɛsɛ akrↄŋnↄ ɛm ɛs am lɛr af. Ɛtŋ Ɛs Kↄtↄkↄ ekʼel Abŋ a bʼitŋn ɛy. Li bʼↄŋ sʼanŋ ɛsɛ in af, anygbɛl ligbɛl nyam eke sɛgŋ fɛŋ anŋ ɛsɛ in ecʼab af ab ɛm.

Amani Owr

© 1998, Association Ivoirienne pour la traduction de la Bible; Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index